לפתוח את התוספת האחרונה שסגרנו - Undo


התוספת Undo  מאפשרת לפתוח את הלשונית האחרונה (ולפניה, ולפניה..) שסגרנו. 

תוספת מאוד שימושית. 

הרבה פעמים אנחנו סוגרים את הטאבים בטעות, במחקרה. הלשונית הזאת יכולה לעזור לנו לשחזר את הלשונית שלנו. 

שימושית ביותר. 


Comments