ממיר קבצים לקבצי PDF


כמה פעמים ניסינו להמיר קבצי וורד ואחרים לקבצים של PDF?

התוספת LOOP to PDF מאפשרת לנו לעשות את זה בצורה קלה ופשוטה. 

תוספת מומלצת לאלה שמשתמשים ב PDF


Comments