a. מדריך התקנת תוספות לפיירפוקס
על מנת להתקין את התוספות בפיירפוקס יש

  • להיכנס לפירפוקס (פשוט לגלוש דרכו)
  • להיכנס להפניה לתוספת (פשוט להיכנס לדף בפיירפוקס שמצביע על התוספת)
  • ללחוץ עליה
  • ללחוץ על קבל והתקן
  • ללחוץ על התקן כעת
  • (לחכות שהתוספת תרד ותותקן)
  • ללחוץ על הפעל מחדש על פיירפוקס (אפשר גם בזמן אחר)

Comments