תשובות - מה זה המילה/ מונח הזה Answers


התוספת Answers מאפשר לקבל הסבר לכל מונח/ מילה באנגלית. 
השימוש בה מאוד קל (ALT+קליק). 
תוספת זאת גם מתרגמת (לא משהו) מילים מעברית לאנגלית, אבל בעיקר היא נותנת ביאור למושגים בעברית. 
מומלץ.

להורדת התוספת: Answers


Comments