feedburner - ה: מי הם המנויים על הבלוג / אתר שלכם וכמה מנויים יש לכם?


מי קורא את הבלוג שלכם? מי עשה אליו מנוי?

אתם יכולים לגלות כמה אנשים מקבלים הבלוג שלכם ב RSS וכמה מקבלים אותו במייל ועוד

בדפי המשנה אפשר לקרוא כיצד לגלות זאתרישום דפי המשנה


Comments