feed - איך להודיע לקוראים שלכם שהאתר (או הבלוג) שלכם מתעדכן

המדריך ליצירת פידים 


כאשר אנחנו מעדכנים את האתר שלנו או את הבלוג שלנו אנחנו מעוניינים לאפשר לקוראים שלנו להתעדכן בכך. 

ישנן שתי אפשרויות אוטומטיות עיקריות שהקוראים שלנו, שנרשמו לכך, יוכלו לקבל הודעה שעדכנו את הבלוג או את האתר שלנו.

העדכון הוא אוטומטי. 

בתוכן העניינים אפשר לקרוא על feedburner, ועל אפליקציות נוספות שמאפשרות לנו להודיע לאפשר לקוראים שלנו לקבל את השירות הודעות שעדכנו את הבלוג/ אתר שלנו.

הסיבה שאנחנו יוצרים את הפידים היא לאפשר לגולשים שלנו לחזור לאתר שלנו. הדבר מתקשר למאמצי קידום האתר שלנו. 
איך להודיע לקוראים שלנו שעדכנו את האתר / בלוג שלנו