ת. הדפסה באקסל - שלבי ההדפסה באקסל

איך להדפיס באקסלהדפסה באקסל יוצאת לעתים קרובות מבולבלת ולא מה שרצינו. היא שונה מהדפסה רגילה בוורד. 

בחלק זה נסביר את שלבי ההדפסה באקסל - כך שתצליחו להדפיס בצורה טובה. 

הגדרת החלקים להדפסה

באקסל כדאי להגדיר את החלקים שרוצים להדפיס. לא תמיד נרצה להדפיס את כל המסמך / כל הלשוניות. 

על מנת להגדיר את החלקים באקסל יש:

א. לסמן את החלקים שרוצים להדפיס 

 • בעזרת העכבר או המקלדת יש לסמן את החלקים שרוצים שיודפסו - כלומר כל התאים שאנחנו רוצים שיודפסו

ב. להסביר לאקסל מהו איזור ההדפסה

תוך כדי שהחלקים מסומנים מהשלב הקודם (מושחרים)

אז בשלב שני יש ללכת ל

 • פריסת עמוד (נמצא למעלה ליד בית/ הוספה).
 • בתיבת הגדרת עמוד יש ללחוץ על אזור הדפסה ולפתוח אותו
 • ללחוץ על הגדר אזור הדפסה

להגדיר האם רוצים את העמוד לאורך או לרוחב

לעתים נרצה שהעמודים יודפסו לאורך, לעתים נרצה שהם יודפסו לרוחב. 

על מנת לקבוע האם העמודים יודפסו לאורך או לרוחב יש:
 • ללכת לכרטיסית הגדרת עמוד
 • ללכת ללשונית עמוד
 • לסמן לאורך/ לרוחב.
יש ללחוץ על אישור

שינוי קנה המידה - שכל המידע יוגדר על עמוד אחד או יותר

לעתים נרצה שכל ההדפסה אקסל תצא על עמוד אחד לאורך, עמוד אחד לרוחב או עמוד אחד לאורך ולרוחב. 
(למעשה כמעט תמיד נרצה להגביל את האקסל באחד הממדים, כך יותר קל לקרוא את ההדפסה)

לשם כך יש לשנות את קנה המידה. 
בשביל לשנות את קנה המידה יש:
 • ללכת לכרטיסית הגדרת עמוד
 • ללכת ללשונית עמוד
 • לסמן התאם ל.. ולהגיד מה שרוצים
  • אם רוצים הכל בעמוד אחד יש לסמן התאם ל 1 עמודים לאורך ו1 עמודים לרוחב
יש ללחוץ על אישור

הצגה לפני הדפסה

חשוב להציג את מה שרוצים להציג על המסך לפני שמדפיסים, זה יכול למנוע הרבה בזבוז של נייר ושל דיו. 

יש כמה אפשרות כמובן להגיע להצגת הדפסה על המסך. 

א. תצוגה לפני הדפסה דרך כרטיסית הגדרת עמוד

 • יש לפתוח את כרטיסית הגדרת העמוד
 • בכל אחת מהלשוניות יש לרדת למטה וללחוץ על הצג לפני הדפסה

ב. דרך הלחצן הראשי של האקסל

 • ללכת ללחצן הראשי של האקסל (בעברית נמצא מצד ימין למעלה)
 • לפתוח את ההדפסה, וללחוץ על הצג לפני הדפסה

הדפסה

כמובן שיש צורות רבות להדפיס. ואפשר לעשות את זה
כדאי לזכור שלא כדאי להדפיס מייד, יש לראות את התצוגה לפני ההדפסה בשביל לראות שמה שרוצים להדפיס הודפס

להדפיס דרך לוח המקשים

פשוט ללחוץ על ctrl+P

דרך הלחצן הראשי של האקסל

 • ללכת ללחצן הראשי של האקסל (בעברית נמצא מצד ימין למעלה)
 • לפתוח את ההדפס, וללחוץ על הדפס

דרך כרטיסית הגדרת עמוד

 • ללכת לכרטיסית הגדרת עמוד
 • ללחוץ על הגדרת עמוד

דרך הצגה לפני הדפסה

זאת הדרך המומלצת

 • ללכת להצגה לפני הדפסה 
 • ללחוץ על הדפסה

בסוף כל הדרכים יש ללחוץ על אישור

כרטיסית הגדרת עמוד - איך להדפיס באקסל

על מנת להגיע לכרטיסית הגדרת עמוד (לפני הדפסה) יש ללכת ל
 • פריסת עמוד (נמצא ליד בית/ הוספה)
 • ללחוץ על החץ הקטן משמאל (נמצא בצד השמאלי של הכרטיסיה)
 • ולהגדיל אותו