קכב. סטיית תקן אקסל

חישוב סטיית תקן באקסל


אחת מנוסחאות אקסל עוזרת לנו לחשב סטיית תקן אקסל.

פונקציית אקסל הפשוטה ביותר לחישוב סטיית תקן היא STDEV. 
הפונקציה מקבלת טווח של ערכים שאנחנו בוחרים להגדיר. 
הפונקציה הזאת מחשבת סטיית תקן בהתבסס על מדגם

פונקציה סטיית תקן אקסל STDEV היא הפונקציה הבסיסית. בנוסף ישנן פונקציות משנה:
  • STDEVA - מחשבת סטיית תקן המבוססת על  מדגם, יכולה לכלול מספרים, טקסטים וערכים לוגים
  • STDEVP - מחשבת סטיית תקן המבוססת על כלל האוכלוסייה 
  • STDEVPA - מחשבת סטיית תקן על האוכלוסיה השלמה אבל יכולה לכלול מספרים טקסטים וערכים לוגיים.
שימו לב שפונקצית סטיית תקן אקסל היא פוקציה שיכולה לעזור לכם להפסיק לחשב את כל החישובים הארוכים והמיותרים. 


אנחנו מוצאים אותה כמאוד שימושית למגוון נושאים.