משוואה ריבועית

משוואה ריבועית אקסל - פתרון משוואה ריבועיתמה זה משוואה ריבועית

משוואה ריבועית היא משוואה מהסוג של:

0=ax^2+bx+c

יש מקדמים של a, b c

כך למשל משוואה ריבועית יכולה להיות מהסוג
3X^2+2X+1=0

פתרון משוואה ריבועית נראה כך
פתרון משוואה ריבועית אקסל

על מנת לפתור את המשוואה באקסל יש 
  • בתא A1  לשים את המקדם a
  • בתא B1 לשים את המקדם b
  • בתא C1 לשים את המקדם c
על מנת למצוא את שתי הפתרונות יש
בתא c2 להעתיק
=(-B1+SQRT(B1^2-4*A1*C1))/(2*A1)

בתא C3 להעתיק
=(-B1-SQRT((B1^2-4*A1*C1)))/(2*A1)

במצב שאין תשובות

במצב שבשורש יוצא קטן מאפס אזיי ישנו מצב שאין תשובה לשורש 
אם אתם רוצים לעשות את זה באופן "אלגנטי" יש:

להעתיק לתא C2
=IF(B1^2-4*A1*C1<0,"אין תשובה בתחום המספרים הממשיים",(-B1+SQRT(B1^2-4*A1*C1))/(2*A1))


להעתיק לתא C3
=IF(B1^2-4*A1*C1<0,"אין תשובה בתחום המספרים הממשיים",(-B1-SQRT((B1^2-4*A1*C1)))/(2*A1))

בקיצור, קל לפתור משוואה ריבועית/ משוואה ממעלה שנייה.