קכד. מינימום MIN

אקסל - פונקציית מינימום

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה MIN

  • חישוב הציון הנמוך
    • (מחזירה את הערך הקטן ביותר מתוך קבוצת נתונים)
  • נמצא בסטטיסטיקה


בהתייחס לדוגמה 

    • בהתייחס לתא C12

 

    • = MIN(D3:D9)