קלד. ROUND - עיגול המספר

פונקציית אקסל - פונקציית עיגול כלפי מעלה

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות round. זוהי פוקציה המחשבת על עיגול המספרים

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

מנבנה הפונקציה באקסל

 • הפונקציה נמצאת במתמטיקה טריגונומטריה
 • הפונקציה מקבלת שתי נתונים
  • נתון ראשון מספר / תא לעיגול
  • נתון שני איך לעגל
ובטבלה:


C11

מספר/ תא לעיגול

0

איך לעגל

 דוגמאות

 

 • דוגמא להסברת העניין:
  • את המספר 85.6 אפשר לעגל ל
  • 86   
  • או 90

 

 • העיגול הוא תמיד כלפי מעלה (במקרה זה)
   • אם נכתוב 0 הוא יעגל ל 86
   • אם נכתוב +1 הוא יעגל ל 85.6
   • אם נכתוב -1   הוא יעגל לשמאל כלומר 90
   • אם נכתוב -2  הוא יעגל לשמאל פעמים כלומר 100

 

 • דוגמא נוספת
  • את המספר 83.4
   • עם נכתוב 0 הוא יעגל ל 83
   • עם נכתוב +1 הוא יעגל ל 83.4
   • עם נכתוב -1  הוא יעגל ל 80
   • עם נכתוב -2  הוא יעגל ל 100

 איך פונקציית אקסל של העיגול נראית: 

   • =ROUND(D11,0)