קסא - RIGHT מחזירה את הערך הימני של המחרוזת

אקסל - פונקציית ימין המחרוזת

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה

הפונקציה RIGHT לוקחת את המחרוזת שכתובה בתא מסוים, ואז היא מחזירה את את האות הימנית ביותר (או כמה אותיות שרוצים). 

למשל: - תחביר פונקציית אקסל

=RIGHT(D3,1)
הפונקציה תחזיר את האות האחרונה שנמצאת בצד ימין בתא D3

=RIGHT(D3,4)
הפונקציה תחזיר את 4 האותיות האחרונות שנמצאות בצד ימין בתא D3