קכח. נוסחת אקסל או OR

אקסל - פונקציית או OR

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה OR

חישוב האם התלמיד קיבל ציון באחד המקצועות על פי קיטריון מוגדר בתחתית הטבלה

 

  • הפונקציה נמצאת בקטיגורית לוגי
  • הפונקציה מחזירה FALSE אם כל הארגומנטים שלה הם FALSEומחזירה TRUE אם לפחות אחד מהם הוא TRUE
  • בהתייחס לתרגיל 2 תא P3

 

c3>$N$12

חשבון

D3>$N$13

אנגלית

E3>$N$14

היסטוריה

F3>$N$15

תנך

 

      • צריך לדעת לרשום
  • =OR(C3>$N$12,D3>$N$13,E3>$N$14,F3>$N$15)