קכט. נוסחאת אקסל NOT

אקסל - פונקציית NOT

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה NOT

חישוב האם קיבל התלמיד ציונים נמוכים בכל המקצועות

 

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית לוגי
 • היא מחזירה את הערך false  עבור ארגומנט true וההפך

 

 • בהתייחס לתרגיל 2 תא Q3
   • P3

 

   • במבחן צריך לדעת לרשום
    • NOT(P3)

 

  • באופן כללי:   NOT(NOT(P3))=P3