קינון פונקציה - הסבר

הסבר מה זה קינון פונקציה אקסל


כאשר אנחנו עוסקים בפונקציות אקסל לעתים אנחנו מעוניינים לשים פונקציית אקסל בתוך פוקצית אקסל. . 

הרבה מאוד פעמים נשתמש בפונקציות אקסל IF

ראו פונקציות קינון של IF