קלה. MEDIAN - חציון

אקסל - פונקציית חציון

מה זה חציון

חציון בקבוצת מספרים הוא המספר האמצעי האמצעי בקבוצת מספרים

כלומר חצי מהמספרים בקבוצה גדולים ממנו, וחצי מהמספרים בקבוצה קטנים ממנו. פונקציות באופן כללי

באקסל כדאי להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות MEDIAN. חישוב חציון  - למשל הציונים.

בכל כל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).   כמה דברים על פונקציית אקסל - חציון

פונקצית אקסל זאת מחשבת את הציון החציוני של ציוני התלמידים


הפונקציה מחזירה את החציון של קבוצת הערכים

  • נמצא בקטיגורית הסטטיסטיקה

C4:C10

הטווח

 

 

  • דוגמא: תא C13
  • =MEDIAN(D4:D10)