קמא. LOOKUP

אקסל - פונקציית אקסל LOOKUP

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות LOOKUP

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה

הפונקציה LOOKUP היא פונקציה שנמצאת בהפניות וברור מידע. 

הפונקציה היא עושה מה שעשו יחד פונקציות האקסל INDEX יחד עם MATCH

כך למשל    בהתייחס לתא G21

 

MAX(H3:H9)

ערך לחיפוש

H3:H9

טווח

B3:B9

לאן לקשר נתונים

 שימו לב שהרשימה חייבת להיות ממוינת בסדר עולה מקטן לגדול (דרך סימון הנתונים, ואז נתונים/ מיון/ לפי הסדר הרצוי כלומר לפי עמודה H2:H9

      =LOOKUP(MAX(H3:H9),H3:H9,B3:B9)

 ·         אפשר להגיד שזה הפוך מפונקצית ה INDEX  עם הMATCH


      בפונקצית ה INDEX  עם הMATCH נתנו קודם את הטווח ואחרי זה חיפשנו מספר שורה

      פה, ב LOOKUP  קודם מוצאים את מספר השורה ואחרי זה מתייחסים לטווח- אולם הנתונים צריכים להיות מסודרים (דרך המיון).