קסד - אותיות אנגלית - קטנות לגדולות גדולות לקטנות

הפיכת אותיות גדולות לקטנות, קטנות לגדולות, מילים ועוד

לעתים אנחנו צריכים להפוך אותיות באנגלית לאותיות גדולות, או אותיות קטנות באנגלית לאותיות גדולות, או שצריך להפוך מילים לאות גדולה בהתחלה, ולאותיות קטנות בהמשך. מאמר זה עוסק בכך

הפיכת אותיות קטנות לאותיות גדולות באנגלית באמצעות אקסל

יש להשתמש בפונקציה UPPER באקסל
הפונקציה לוקחת את תוכן התא ומשנה אותו לאותיות גדולות (לא חשוב אם האותיות בתא הראשון הם גדולות או קטנות

דוגמא

בתא I3 נשים את המחרוזת של המילים שרוצים להפוך
למשל home

בתא H3 נכתוב 

=UPPER(I3)

לפיכך בתא H3 נקבל את המילה  HOME

פונקציה פשוטה ונוחה לשימוש. 

הפיכת האותיות באנגלית לקטנות

יש להשתמש בפונקציה LOWER באקסל

הפונקציה לוקחת את המחרוזת ומשנה את כל האותיות לקטנות. 

דוגמא

נשים בתא I6 את המחרוזת שרוצים לשים למשל HOME 

ואז נשתמש בתא H6 ונכתוב 
=LOWER(I6)

ואז נקבל את המילה home

הפיכת האות הראשונה במילה לאות גדולה ושאר האותיות לקטנות באנגלית

לשם הפיכת המילה כך שהאות הראשונה תהיה אות גדולה והאותיות האחרות יהיו קטנות יש להשתמש בפונקציה PROPER

הפונקציה לוקחת את המחרוזת/מילה והופכת את כל המילים במחרוזת לאותיות גדולות בראש כל  מילה ואותיות קטנות בשאר חלקי המילים. 

דוגמא

אם בתא I10 נשים את המחרוזת my home
בתא G10 נשתמש בפונקציה PROPER
ונכתוב
=PROPER(I10)
אז נקבל My Home