קסב - Left מחזירה את הערך השמאלי של המחזורת

אקסל - LEFT - פונקציית שמאל המחרוזת

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

כמה דברים על הפונקציה

הפונקציה LEFT לוקחת את המחרוזת שכתובה בתא מסוים, ואז היא מחזירה את את האות השמאלית ביותר (או כמה אותיות שרוצים). 

למשל: - תחביר פונקציית אקסל

=LEFT(D3,1)
הפונקציה תחזיר את האות האחרונה שנמצאת בצד שמאל בתא D3

=LEFT(D3,4)
הפונקציה תחזיר את 4 האותיות האחרונות שנמצאות בצד שמאל בתא D3