קלז. פונקציית if מקונן - nested if

אקסל - פונקציית IF מקונן -nested if - 

פונקציות אקסל

הכנסה פאסיבית

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה

ראשית כדאי לקרוא מה זה קינון אקסל

7) if  מקונן

למשל

 • בקינון הכוונה פונקציה בתוך פונקציה
  • בתחילה צריך למלא: מתקיים, לא מתקיים
  • ואחרי זה את הפונקציה הבאה

 התייחסות לתא O4

 

הסבר על פונקצית IF קינון


 

תנאי

שומר על מגמה

אם אמת

 " "

אם לא אמת

 

 • ממלאים קודם שני התאים : (אם אמת, ואם לא אמת) ועבור התנאי פותחים פונקציה חדשה- בהקשר זה AND
 • לאחר מכן מתקבל התא של התנאי ב IF

 

 

AND - הסבר

F4>$F$17

תנאי

G4>F17

תנאי

H4>$F$17

תנאי

 

 • ואז מתקבל באופן ישיר
  • =IF(AND(F4>$F$17,G4>F17,H4>$F$17, ( "שומר על מגמה", " ")

 

 • תמיד כדאי לשרטט קודם את שתי הטבלאות, ורק אז להשלים לביטוי השלם- שיתקבל בעצמו
 

IF  מקונן 1 - ( פונקצית IF בתוך IF)

למשל חישוב הציון כולל הבונוס על פי קריטריונים המוגדרים (בתחתית טבלת המודל)

 • בהתייחס לתא R3

                             IF       

H3>=92

תנאי

H3 + H3*$P$12

מתקיים

IF

לא מתקיים

                              IF       

H3>=85

תנאי

H3 + H3*$P$14

מתקיים

H3

לא מתקיים

 ואז מתקבל:

 • IF(H3>=92, H3+H3*$P$12,IF(H3>=85,H3+H3*$P$14,H3))

 (אפשר גם לחשב באופן אחר מלמטה למעלה)

 

                             IF       

H3>=85

תנאי

IF

מתקיים

H3

לא מתקיים

 

                             IF       

H3>=92

תנאי

H3 + H3*$P$12

מתקיים

H3 + H3*$P$14

לא מתקיים

 

·         =IF(H3>=85, IF(H3>=92, H3 + H3*$P$12, H3 + H3*$P$14),H3)

·         (אפשר לעשות עד 7 IF אחד בתוך השני)

 

IF  מקונן 2 (פוקנצית AND ו OR  בתוך IF)

למשל חישוב האם התלמיד חזק בהיסטוריה (>93) או בחשבון (>84) וגםבתנך (>70) על פי קריטריונים המוגדרים (בתחתית טבלת המודל)

  

בנוגע לתא T3  דרך 1  

                             IF       

OR

תנאי

תלמיד חזק "

מתקיים

" "

לא מתקיים

                              OR     

E3>$N$14

תנאי

AND

תנאי

                              AND  

C3>$N$12

תנאי

F3>$N$15

תנאי

 

·         =IF(OR(E3>$N$14,AND(C3>$N$12, F3>$N$15)), " תלמיד חזק "," ")

בנוגע לתא T3 דרך 2 (שזוהי למעשה דרך 1)

 

E3>$N$14

תנאי

תלמיד חזק  "

מתקיים

IF

לא מתקיים


C3>$N$12

תנאי

IF

מתקיים

"  "

לא מתקיים

  

F3>$N$15

תנאי

"תלמיד חזק "

מתקיים

" "

לא מתקיים

 

=IF(E3>$N$14," תלמיד חזק ",IF(C3>$N$12,IF(F3>$N$15,""תלמיד חזק ," "),"  "))

 ·         בגלל עברית זה מתהפך באקסל

=IF(F3>$N$14," תלמיד חזק  ",IF(D3>$N$12,IF(G3>$N$15,"תלמיד חזק"," "),"  "))