קכה. תנאי פשוט IF - אקסל if

אקסל - פונקציית תנאי פשוט - אקסל if


פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה IF

דוגמא

למשל חישוב האם התלמיד עבר או נכשל על פי קריטריון (מעל 75 עובר)

·         נמצאת בקטיגורית לוגיקה

·         הפונקציה מחזירה ערך מסוים כאשר התנאי הנבון הוא TRUE וערך אחר כאשר התנאי הנבחן הוא FALSE

·         פונקצית IF (בהתייחס לתרגיל הראשון לתא K3)

איך הפונקציה נראית 

75 <I3

תנאי

"עבר"

מתקיים

"נכשל"

לא מתקיים

 

 

·         (בפונקציות 1-4 היינו צריכים לתת את טווח הארגומנטים)


מבחן

·         למבחן

o       ("נכשל","עבר",IF(I3>75

 

o       תנאי: I3>75  

o       מתקיים= "עבר"

o       לא מתקיים= "נכשל"

o       (במחשב קיים באג של תצוגה)

 תרגיל

 • בהתייחס לתרגיל 2 תא M3 אחרי שהגדרנו את תא K11 - כקריטריון מעבר
  • תא M3

 

D3>קריטריון_מעבר

תנאי

D3+D3*$K$13

מתקיים

D3

לא מתקיים

 

 

  • בהתייחס למבחן ולממן
   • השיטה לעבוד עם תוספת אחוזים/ מעמ' וכד' היא בצורה הזאת:
    • D3+D3*$K$13
    • {ולא בצורה של (למשל מע"מ) 100*1.17}