קלב. COUNTA

אקסל - פונקציית COUNTA

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה COUNTA

למשל חישוב סה"כ התאים המלאים

 

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית סטטיסטיקה
 • היא בודקת את מספר התאים המלאים בטווח
  • במילים אחרות מחזירה את מספר התאים שאינם ריקים מתוך טווח נתון.

 

 • בהתייחס לתא c16  עד תא F16

C3:C9

טווח

 

 

   • מבחן צריך לכתוב:
   • =COUNTA(C3:C9)