קלג. פונקציית אקסל COUNT

אקסל - פונקציית COUNT


פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה COUNT

 • הפונקציה נמצאת בקטיגורית סטטיסטיקה
 • היא הפונקציה מחזירה את מספר התאים המכילים מספרים בלבדמתווך טווח נתון.
  • (
   • הפונקציה לא סופרת תאים המכילים טקסט, תאים המכילים מספרים עם סמלים או תאים רקים
   • הפונקציה כן סופרת אפסים, תאריכים וטקסט הניתן להמרה)
  • )          
 • בהתייחס לתא C17  עד תא F17

C3:C9

טווח

 ההבדל בין COUNT לבין COUNTA

 • COUNT  מסכמת כמה תאים עם מספרים יש בטווח (ולא שום דבר אחר)
 • COUNTA  מסכמת כמה תאים מלאים נמצאים בטווח (לא מבדילה אם בתא יש  מספר, מחרוזת וכד').