שא. אינץ - המרת אינץ לס"מ, למטר ועוד

אינץ- המרת אינץ לסנטימטר, אינץ למטר, ועוד. אינץ זוהי יחידת אורך ששווה בערכה ל 2.54 סנטימטר השווה ל 0.254 מטר. 

המרת אינץ לסנטימטר

על מנת לבנות נוסחת אקסל שתמיר מאינצים לסנטימטרים יש
  • בתא A1 יש לרשום את מספר האינצים שרוצים לחשב (למשל 2)
  • בתא A2 לרשום
=2.54*A1
תא A2 הוא התוצאה בסנטימטרים של אינץ לסנטימטר

אפשר לגלוש לטבלת אינץ לסנימטר  

המרת אינץ למטר

אפשר לבנות בקלות נוסחת אקסל שממירה אינץ למטר
  • בתא A1 יש לרשום את מספר האינצים שרוצים לחשב (למשל 2)
  • בתא A3 לרשום
=0.0254*A1
התא שמתקבל ב A3 הוא התוצאה של אינץ למטר

ראו גם טבלת אינץ למטר

אינץ למילימטר

ניתן לבנות בקלות נוסחת אקסל שממירה אינץ למילימטר
  • בתא A1 יש לרשום את מספר האינצים שרוצים לחשב (למשל 2)
  • בתא A4 לרשום
=25.4*A1
התא שמתקבל ב A4 הוא התוצאה של אינץ אינץ למילימטר

אינץ רבוע לסנטימטר רבוע

על מנת לבנות נוסחת אקסל שממירה בין אינץ רבוע לסנטימטר רבוע יש

  • בתא A1 יש לרשום את מספר האינצים שרוצים לחשב (למשל 2)
  • בתא A4 לרשום
=2.54^2*B1

התא שמתקבל ב A4 הוא התוצאה של אינץ רבוע לסנטימטר רבוע