קנא. ערך מוחלט ABS

ערך מוחלט אקסל אחת מהפונקציות באקסל שלעתים שימושיות היא פונקציית ערך מוחלט. 

הפונקציה לוקחת את המספר ומחזירה את הערך המוחלט שלו :
 • ערך מוחלט של 6 הוא 6
 • ערך מוחלט של 6- (מינוס) הוא 6


הפונקציה נקראת ABS

היא נכתבת כך 
 • =ABS(K26)
  •  K26 יחזיר את הערך המוחלט שנמצא בתא 
 • =ABS(2)
  • תחזיר את הערך 2
 • =ABS(-2)
  • תחזיר את הערך 2