קכג. מקסימום MAX

אקסל - פונקציית מקסימום

פונקציות באופן כללי

כידוע באקסל ניתן להשתמש בפונקציות (נוסחאות באקסל). 

אחת מהפונקציות באקסל היא פונקציות average. חישוב ממוצע הציונים.

בדומה לכל הפונקציות באקסל הרי שתחביר הפונקציה הזאת (ראו  מהן פונקציות באקסל)  דומה לתחבירים של הפונקציות האחרות (ראו מבנה פונקציה באקסל).  

 כמה דברים על הפונקציה MAX

  • נמצא בסטטיסטיקה
  • חישוב הציון הגבוה
    • (מחזירה את הערך הגדול ביותר מתוך קבוצת הערכים)

בהתייחס לדוגמה 

    • בהתייחס לתא C11

 

    • =MAX(c3:c9)