קסו. חיבור מחרוזות טקסט יחד

איך אפשר לחבר שתי מחרוזות טקסט יחד?


לעתים נרצה לחבר שתי מחרוזות טקסט יחד באקסל. יתכן שנרצה יותר משתי מחרוזות יחד. 

דוגמה לבעיה

הבעיה הקלאסית היא קבלת רשימת שמות והצורך להצמיד להם את gmail.com@

לחלופין יש לנו רשימת שמות ונרצה להוסיף להם את המילה אדוני או גבירתי 

איך מחברים מחרוזות טקסט יחד

הדרך הטובה ביותר היא להשתמש בפונקציה CONCATENATE
הפוקציה לוקחת שתי מחרוזות טקסט ומחברת אותן יחד. 

למשל:
בתא A1 - יש לנו את המילה שלום
בתא B1 - יש לנו את המילה וברכה

בתא C1 נכתוב 
=CONCATENATE(A1,B1)
ואז נקבל בתא C1 שלוםוברכה

פתרון

כפי ששמתם לב המילים יצאו מחוברות. הפתרון האלגנטי להפריד בין מילים זה ליצור עמודה נוספת בין A1 ל B1 ולשים שם רווח .במצב כזה נקבל

תא A1 - יש לנו את המילה שלום
בתא B1 יש לנו רווח של space אחד
בתא C1 - יש לנו את המילה וברכה

בתא D1 נכתוב 
=CONCATENATE(A1,B1, C1)
ואז נקבל בתא D1 שלום וברכה