איך בנויה פונקציה באקסל

מבנה פונקציה באקסל


הפונקציות באקסל כמובן שונות זו מזו, יחד עם זאת לכולם יש מבנה משותף

כל הפונקציות מכילות ארגומנטים
  • בארגומנטים הכוונה לאיזה תאים אנחנו מעוניינים שהפונקציה תפעיל
הארגומנטים הם בעצם הערכים שמספוקים לפונקציות בכדי שהפונקציות יבצעו את החישובים. 

רשימת הארומנטים נמצאים תמיד בתוך סוגריים.

הארגומנטים מופרדים זה מזה בעזרת פסיקים. 

המבנה הסופי של הפונקציה יהיה:
  • הסימן שווה (=)
  • שם הפונקציה (למשל SUM)
  • סוגריים  שמאלים )
  • ארגומנטים (אם יותר מאחד יופיעו מופרדות בפסיקים)
  • סוגרים ימניים (