קו תחתון, שני קווים תחתונים חשבונאות

כתיבה חשבונאית שני קווים תחתונים / קו תחתון


בחשבואות נהוג להשתמש בשני קווים תחתונים או בקו תחתון לאורך כל התא וזאת לשם סיכומים. 

על מנת להגיע לאפשרות של הגדרת קווים תחתונים מתאימים בחשבונאות יש:
אפשרויות הקשורות לחשבונאות
  • חשבונאות בודד - קו תחתון בודד
  • חשבונאות כפול - שתי קווים תחתונים

שימו לב בשבונה מקו תחתון רגיל שמגיע רק עד המספר הכתוב הרי שקווים תחתונים של החשבונאות מגיעים עד סוף התא.