ש. עיצוב תאים אקסל

עיצוב תאים באקסל

באקסל יש אפשרות משוכללת מאוד לעיצוב תאים, טבלאות ועוד. 

בדפי המשנה מצד שמאל יהיה אפשר לקרוא על כך.