בחירת תאים/עמודות/שורות בתוכנת אקסל

איך בוחרים/ מסמנים תאים עם אקסלכאשר אתם משתמשים בתוכנת אקסל כמעט תמיד תצטרכו לבחור את הנתונים שבהם אתם משתמשים. 

תצטרכו לבחור נתונים כדי למחוק אותם/ להוסיף/ להעתיק למיין, לעשות עליהם מניפולציות של נוסחאות אקסל ועוד. 

איך בוחרים תא

על מנת לבחור תא יש לעמוד עליו עם הסמן או להגיע אליו עם העכבר וללחוץ עכבר שמאלי

איך בוחרים שתי תאים או יותר

על מנת לבחור שני תאים יש
  • לעמוד על תא אחד כמו שהוזכר קודם
  • ללחוץ על עכבר שמאלי אז להתקדם עם העכבר לכיוון שרוצים (למעלה, למטה, ימין, שמאל, אלכסונים.. ועוד)
אפשרות נוספת
  • לעמוד על תא אחד כמו שהוזכר קודם
  • ללחוץ על SHIFT וללכת עם החצים (למעלה, למטה, ימין ושמאל)

איך בוחרים עמודה / עמודות

על מנת לבחור עמודה יש לעמוד בראש העמודה עם העכבר  (איפה שרשום A B C...)- העמודה תצבע
על מנת לבחור בשורה יש לעמוד בצד השורה עם העכבר (היכן שררשום 1,2,3,..)

על מנת לבחור מספר עמודות  -אקסל :
  • יש לעמוד על עמודה אחת ואז באמצעות מקש שמאלי של העכבר או לחיצה על SHIFT יש להתקדם עם העכבר

על מנת לבחור מספר שורות -אקסל :
  • יש לעמוד על שורות אחת ואז באמצעות מקש שמאלי של העכבר או לחיצה על SHIFT יש להתקדם עם העכבר