הוספת תאים/שורות/ עמודות - אקסל

איך מוסיפים שורות/ עמודות אקסלבאקסל ישנה שליטה מקסימלית בהוספת שורות ועמודות, ראו גם בחירת תאים, שורות, עמודות ב אקסל

הוספת תאים

על מנת להוסיף תאים, יש לעמוד על תא, לבחור תא (ראו בחירת תאים אקסל) ואז יש ללחוץ עכבר ימני
  • הוסף - תאים לשמאל
  • הוסף תאים למטה
  • הוסף שורה כולה
  • הוסף העמודה כולה

הוספת עמודה/ הוספת שורה

אתם יכולים לבחור עמודה/ שורה (ראו בחירת עמודה/ שורה אקסל)
לחצו על עכבר ימני, 
לחצו על הוסף.