חשבונאות, מימון באמצעות אקסל

אקסל לשירות חשבונאות, מימון ועודהקדמה

באקסל יש אפשרות משוכללת לעבודה נרחבת עם דוחות שונים הקשורים למימון, חשבונאות ועוד. 

כך למשל אפשר ליצור דוחות מסוגים שונים (דוח תזרים מזומנים, מאזנים ועוד. 

בהמשך נכתוב על כך יותר. 

סימולים חשובים חשבונאות

יש מספר סימולים חשובים בחשבונאות שאפשר לעשות אותם באקסל.