לא. מידות נעלים - המרת מידות נעליים

המרת מידות נעלים 


הכנסה פאסיבית

כסף באינטרנטבאופן כללי אפשר לחלק את מידות הנעלים ל: מידות נעלים לגברים, מידות נעלים לנשים, מידות נעלים לבנות מידות לבנים.

בטבלה למטה אפשר לראות את המרת מידות נעלים אמריקאיות, אירופאיות (ישראליות) לכל אחת מהמידות המקובלות.

מידות נעלים לגברים - המרת מידות 

שימו לב שמידות נעלים אירופאית (ישראליות) חופפות רק במידה חלקית למידות נעלים אמריקאיות ובכל מקרה כדאי למדוד לפני שקונים (במידת האפשר)

מידות נעלים ישראל
מידות נעלים אירופאיות

מידות נעלים אמריקאיות

38

5.5

38.5

6

39

6.5

40

7

40.5

7.5

41

8

42

8.5

42.5

9

43

9-9.5

44

10

44.5

10.5

45

11

46

11.5-12

46.5

12-12.5

47

12.5-13

47.5

13.5

48.5

14

49

14.5

מידות נעלים לנשים

מידות נעלים אירופאיות
מידות נעלים ישראליות
 

מידות נעלים אמריקאיות

2

34

2.5

35

3

35.5

3.5

36

4

37

4.5

37.5

5

38

5.5

38.5

6

39

6.5

39.5

7

40

7.5

41

8

42

מידות נעלים לבנות

מידות נעלים אירופאיות

מידות נעלים ישראליות

מידות נעלים אמריקאיות

8

26

8.5

26.5

9

27

9.5

27.5

10

28

10.5

28.5

11

29

11.5

30

12

30.5

12.5

31

13

31.5

13.5

32.2

1

33

1.5

33.5

2

34

2.5

35

מידות נעלים לבנים


מידות נעלים ישראל
מידות נעלים אירופאיות

מידות נעלים אמריקאיות

11

29

11.5

29.7

12

30.5

12.5

31

13

31.5

13.5

33

1

33.5

1.5

34

2

34.7

2.5

35

3

35.5

3.5

36

4

37

4.5

37.5