כב. אינץ למטר

המרת אינץ למטראינץ אחד שווה ל 0.254 מטר
100 אינץ שווה ל 2.54 מטר (שתי מטר וחמישים ארבע סנטימטר)

ראו גם מאמר המרת אינץ לס"מ

חוק המרת אינץ למטר

על מנת למצוא כמה אינצ'ים זה מטר יש להכפיל את האינצים ב 0.0254 .

טבלת המרת אינץ למטר

אינץ מטר פירוש הדבר
1 0.0254  
2 0.0508  
5 0.127  
7 0.1778 מסך 7 אינץ פירושו מסך 0.1778 מטר
10 0.254  
13 0.3302  
14 0.3556  
17 0.4318  
19 0.4826  
20 0.508  
21 0.5334  
22 0.5588  
24 0.6096  
26 0.6604 26 אינץ פירושם 0.6604 מטרים
27 0.6858  
29 0.7366  
30 0.762  
32 0.8128 טלוויזיה 32 אינץ פירושה טלויזיה0.8128 סנטימטר
40 1.016  
42 1.0668  
50 1.27 50 אינץ פירושם מטר עשרים ושבע
60 1.524