לשנות ממשתמש אחד למשתמש שני


על מנת לשנות ממשתמש אחד למשתמש שני (או שלישי או רביעי)
יש:
  • ללכת לכפתור התחל (בממשק העברי זה הכפתור הנמצא מצד ימין למטה של המסך, בממשק האנגלי מצד שמאל למטה)
  • לעמוד עליו עם העכבר ולפתוח אותו
  • בכפתור שנפתח יש ללכת לסמן השמאלי ביותר (בממשק העברי) וללחוץ עליו 
  • ללחוץ על החלף משתמשComments