תוכניות - הוספה, הסרה, ברירת מחדל ועוד

הגדרת נושאים שקשורים לתוכניות בווינדוס 

על מנת להגיע להגדרות שונות שקשורות לתוכניות יש:
כאן יפתחו לכם הרבה מאוד נושאים שתוכלו לטפל בהם:
  • תוכניות ותכונות
  • ווינדוס דפנדר
  • תוכניות ברירת מחדל
  • מאפייני סרגל צידי של ווינדוס
  • קבל תוכניות באינטרנט
  • וגם jave יסתנן לכאן