לוח הבקרה - control panel

לוח הבקרה - control panel

לוח הבקרה הוא המקום שממנו אפשר לשלוט על הרוב המוחלט של ההגדרות של המחשב. 

על מנת להגיע ללוח הבקרה יש:
  • ללחוץ על הכפתור ההתחל של הווינדוס (בווינדוס בעברית הוא נמצא מצד ימין למטה)
  • לפתוח את לוח הבקרה
כאן תמצאו מספר נושאים עיקרים דרכם תוכלו לנווט את דרככם  בשינוי הגדרות המחשב.