איחסון (וגיבוי) קבצים ברשת

היכן אפשר לאחסן ולגבות קבצים ברשתשירותי ענן

גיבוי בעזרת הרשת זוהי הדרך שלמעשה הופכת ליותר ויותר פופולרית. 

בהקשר זה כדאי לקרוא את המדריכים על :קישורים נוספים

בהמשך נכתוב יותר על דרכי איחסון ברשת עד אז

Comments