1. ICQ להורדה download איסיקיו

הורדת אייסיקו


בשביל להוריד את ICQ בעברית יש 


להגדיר את ההגדרות הנכונות

  • לבחור את השפה (עברית)
  • לבחור היכן להתקין (אפשר לשנות או להשאיר)
  • לסמן V בשביל לקבל את הרישיון
  • ללחוץ על הבא
האם להתקין התקנה מלאה או חלקית

ההצעה שלנו היא להתקין ,"התקנה מותאמת אישית" מכיוון שההתקנה המלאה משתלטת על המחשב במובן שיש יותר מידי ישומים מיותררים שיותקנו.

אם אתם רוצים בעיקר לשלוח רק את ה אס אמ אס חינם ולהתכתב עם חברים שלכם בחרו התקנה חלקית בלבד. 


אחרי שבוחרים את ההתקנה החלקית להוריד את כל  Vים 
ללחוץ על הבא.

אחרי התקנת התוכנית


אחרי שהתוכנית הותקנה, אפשר לשנות מספר מאפיינים.

אם המטרה שלך היא רק להשתמש ב ICQ בשביל סמס חינם אז:

  1. להכנס ל ICQ
  2. ראשי
  3. אפשרויות
  4. בכרטיסה כללי שלא יהיה רשום שום V
  5. לעשות אישור