חיפוש מילה (משפט) בתוך הדף

לחפש בדף


על מנת לחפש מילה בתוך הדף, או משפט יש:
  • ללחוץ על ctrl+F
  • לרשום את המילה/ משפט / ביטוי
    • אם הביטוי קיים יהיה רשום כמה פעמים הוא קיים
    • אם הביטוי לא קיים אז יהיה רשום 0
  • הביטוי, אם הוא קיים אז יודגש בצבע
  • אפשר ללחוץ על החצים בשביל להגיע לביטוי/ים בעמוד
לא מצאתם?