סימניות (מועדפים): גיבוי סימניות בכרום

כדאי לגבות את הסימניות בכרום. בשביל לעשות כן יש:

  • לפתוח את הכרום
  • ללכת משמאל למפתח שוודי ולפתוח את מנהל הסימניות 
  • לפתוח את לשונית ארגון
  • ללכת ליצא סימניות
  • למצוא את המקום המתאים ולשמור את הסימניות במחשב שלהם או בכונן גיבוי חיצוני

אפשרויות נוספות - גיבוי סימניות בשרתים של גוגל

יש לכם אפשרות לגבות את כל הסימניות גוגל כרום בשרתים של גוגל. 
אתם יכולים לקרוא את המאמר גיבוי גוגל כרום