כרטיסיית הגדרות בגוגל כרום (מאחורי הקלעים)בכרום ניתן להגדיר בקלות את ה
  • רשת
  • הגדרות פרטיות
  • מיקום הורדות
  • תכנים
  • אבטחה
  • ובהמשך.. דברים נוספים

על מנת להגיע לכרטיסית הגדרות (לשעבר מאחורי הקלעים וגם שיפוץ כללי) בכרום יש
  • לפתוח את כרום
  • ללכת לסימן אפשרויות (שלושה פסים למעלה מצד שמאל בעברית מצד ימין באנגלית)
  • ללחוץ על הגדרות