LastPass ניהול סיסמאות

הרחבה גוגל כרום - ניהול סיסמאותאחת ההרחבות לכרום היא LastPass הרחבה שמאפשר לנהל את הסיסמאות. 

לא חובה, אבל אפשרי. גם ניתנת לגיבויי. 

קיימת גם בפיירפוקס ובאקספלורר