Google Translator by Tonee - תרגום פסקאות שלמות

Google Translator (by Tonee) תוסף גוגל כרום - תרגוםהתוסף כרום Google Translator (by Tonee)  הוא תוסף אשר מתרגם מילים ופסקאות שלמות משפה לשפה.

התוסף מתקין עצמו בצורת לחצן ליד הלחצנים האחרים. כאשר פותחים אותו מעתיקים את הטקסט שרוצים והוא מתרגם את הטקסט משפה לשפה. 

ניתן לקרוא על המלצות נוספות לתוספים כרום שעוסקים בתרגום במאמר: תרגום - תוספים לכרום.