Google Translate - תרגום של גוגל כרום -V

Google Translate - תרגום דפים בעזרת תוספים לגוגל כרוםGoogle Translate,  הוא אחד  מתוספים לכרום אשר עוסק בתרגום


Google Translate מתרגם משפה לשפה - וגם, בהגדרה המתאימה, מתרגם מאנגלית לעברית.


אם רוצים שתוסף כרום זה יתרגם עמוד שלם אז יש ללחוץ עליו ואז הוא יתרגם את כל העמוד. (מאוד נוח).


Google Translate מתקין את עצמו כלחצן ליד התוספים האחרים לכרום


בשביל הגדרות ותרגום, עמדו על האיקון ולחצו קליק ימני ושמאל.


נחמד וקל להפעלה.


ניתן לקרוא על המלצות נוספות לתוספים כרום שעוסקים בתרגום במאמר: תרגום - תוספים לכרום