bubble-translate - תרגום של גוגל כרום - V

bubble-translate - תוסף של גוגל כרום שמתרגם משפה לשפהBubble Translate הוא אחד מהתוספים לגוגל כרום אשר עוזרים לתרגום. 

תוסף גוגל כרום מאפשר לתרגם את המילים בדפים שאתם גולשים בהם. 

כמו תוספים אחרים לגוגל כרום גם תוסף זה מתקין את עצמו כלחצן ליד שורת הכתובת של הדפדפן.

אפשר לתרגם בעזרתו משפה לשפה, למשל תרגום מאנגלית לעברית, באמצעות קליק אחד (ניתן להגדיר כיצד לבחור את המילה/ פסקה למשל באמצעות shift וקליק).

בנוסף, ניתן לתרגם בעזרתו באופן ישיר (למשל לכתוב באנגלית ומיד לקבל את התרגום לעברית - וההפך).

גם תוסף כרום זה הוא מבוסס על התרגום של גוגל. 

תוסף נחמד, קל להפעלה, ושימושי. 

אם אתם מעוניינים בתוספים לגוגל כרום אשר עוסקים בתרגום לשפות, אתם יכולים לקרוא על תוספים לכרום שעוסקים בתרגום אתם יכולים לקרוא עליהם במאמר תרגום - תוספים לכרום.