ר. גיבוי גוגל כרום: הרחבות גוגל כרום, מועדפים, פרטים אישים...

גיבוי גוגל כרום 


לעתים אנחנו מסירים את גוגל כרום או פשוט צריכים לפרמט את המחשב ישנם מספר אפשרויות לערוך גיבוי לכרום ולשמור את כל הנתונים האישיים שלנו. 

לעתים אנחנו רוצים לעבוד עם שני מחשבים ורוצים שהם יסתכרנו כאשר אנחנו עושים שינוים במועדפים/ סימניות, הרחבות, סיסמאות וכד'.

ולעתים אנחנו פשוט רוצים לשמור את כל הנתונים שלנו בשירותי ענן (מועדפים, היסטוריה, תוספות כרום, תבניות, קישורים, סיסמאות ועוד). 

ישנן מספר אפשרויות לגבות את כל הנתונים שלכם.

האפשרות הראשנה היא מאוד פשוטה. אתם יכולים לגבות את כל החומר בשירותי עננים של גוגל. לשם כך תקראו את המאמר סינכרון גוגל כרום עם מחשבים אחרים.

כמו כן, אתם יכולים לגבות את כל החומר למחשב שלכם ולכונן גיבוי חיצוני. לשם כך תקראו את המאמר גיבוי גוגל כרום למחשב שלכם / כונן גיבוי חיצוני.

בנוסף ניתן להשתמש בתוספים לכרום ולגבותאת ההרחבות בגוגל כרום / מועדפים ועוד.