כ. דוגמה: יומן עבודות שונות בשביל להרוויח כסף

יומן עבודות 


מדוע ליצור יומן עבודות

נניח שאתם עובדים במספר עבודות שכל אחת מהן מצריכה מעקב בפני עצמה כגון:
  • מה לעשות בעבודה X, מה לעשות בעבודה Y
  • תאריכי יעד
  • תאריכי קבלת כספים
  • ימי הולדת של חברים לעבודה
  • ועוד
לעתים קשה לעקוב באופן ברור אחרי כל הדבר לשם כך אפשר להשתמש ביומני גוגל. 

יצירת יומן גוגל לכל עבודה

לכל עבודה יש ליצור בנפרד יומן גוגל
כלומר יש:
  • ליצור יומן לכל עבודה בנפרד (אם יש 6 עבודות ליצור 6 יומנים)
  • בנוסף, אם אתם רוצים לעקוב אחרי ימי ההולדת ליצור לכל מקום עבודה עוד יומן גוגל
לכל יומן לעדכן את תאריכי האירועים המתאימים.

יצירת צבע לכל עבודה/ לכל יומן

אתם יכולים להפריד את היומנים בצבעים שונים. לשם כך יש להיכנס למאמר יומן גוגל בצבעים כל 
כל מקום עבודה יקבל צבע. ויהיה לו שני יומים (יומן עבודה + יום הולדת).

בדרך זאת תוכלו לארגן טוב יותר את העבודה שלכם ואת היחסים החברתיים שלכם בעבודה.