יומן עברי - בתוך היומן של גוגל

תאריכים עבריים ביומן של גוגלHebrew Calendarלעתים נרצה להתנהל לפי תאריכים עבריים. 
כיום זה מאוד פשוט לעבוד עם יומן גוגל ותאריכים עבריים

כן, ניתן לעבוד עם תאריכים עבריים ביומן של גוגל. 


על מנת לשבץ את התאריך העברי ביומן של גוגל יש:

  • להיכנס ליומן גוגל 
  • תחת יומנים אחרים יש ללכת להוסף לפי כתובת אתר בתיבה שנפתחת יש להעתיק בכתובת אתר את הקישור הבא
בנוסף, אפשר לקרוא על: